Brief regering : Vormgeving versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschuld

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35420-506 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over rekening houden met de administratieve last van de motiveringsplicht

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35420-505 Motie van het lid Aartsen c.s. over extra uitstel tot zeven jaar voor belastingschuld door corona

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14