Brief regering : Derde monitor Participatie hernieuwbare energie op land en aanvullend kwalitatief onderzoek

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-361 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over monitoren van het eigenaarschap van duurzame energieprojecten

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven