Brief regering : Stand van zaken Nationaal Groeifonds

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Medeindiener
    S.A.M. Kaag, minister van Financiƫn

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35976-18 Motie van het lid Amhaouch over het bevorderen van economische strategische autonomie

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35976-17 Motie van het lid Heinen c.s. over in lijn met het advies van het Adviescollege toetsing regeldruk ondersteuning bieden aan het mkb

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid

Motie

35976-22 Motie van het lid Graus over de toegankelijkheid van het Nationaal Groeifonds voor het mkb

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30