Brief regering : Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2022

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Motie

21501-20-1779 Motie van het lid Van Haga c.s. over vasthouden aan de plafondbedragen van de Europese vredesfaciliteit

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35570-30 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over heropstarten van formele gesprekken binnen de Associatieraad ten bate van modernisering van het EU-Israel Associatieakkoord

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30