Brief regering : Herstart verkoopproces Intravacc B.V.

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31016-306 Motie van de leden Van Gerven en Hijink over niet overgaan tot privatisering van Intravacc

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven