Brief regering : Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

Download

Indieners

  • Indiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31015-250 Motie van de leden Michon-Derkzen en Mutluer over een vast aanspreekpunt voor zedenslachtoffers bij strafzaken

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

31015-253 Motie van de leden Stoffer en Van der Staaij over het zo goed mogelijk naleven van de Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31015-236 Gewijzigde motie van het lid Kuik c.s. over een online opsporingsstrategie voor misbruik van minderjarigen (t.v.v. 31015-233)

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31015-235 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over het strafbaar stellen van gedragingen die zich welbewust richten op het beschadigen van jongeren (t.v.v. 31015-232)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31015-197 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een online opsporingsstrategie ontwikkelen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Seksueel misbruik door pro-anorexia coaches (31015-177)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30
Naar boven