Brief regering : Voortgang marktordening spoor

Download

Indieners

  • Indiener
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29984-914 Motie van het lid Schonis c.s. over de uitwerking van het afwegingskader voor het decentraliseren van sprinterdiensten

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Spoorordening (AO d.d. 09/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven