Brief regering : Commissie Parameters en aanvullende berekeningen

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek stand van zaken brief over Wet toekomst pensioenen

Indiener H.J. Post, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36067-11 Nota naar aanleiding van het nader verslag

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36067-10 Nader verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 17 mei 2022)

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota van wijziging

36067-8 Nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36067-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36067-6 Verslag

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36067-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36067-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Voorstel van wet

36067-2 Voorstel van wet

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Koninklijke boodschap

36067-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven