Brief regering : Voortgang Datavisie Handelregister

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32761-210 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over het afschermen van vestigingsadressen als deze overeenkomen met het woonadres

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VI-36 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over openbare registers waarin huisadressen voorkomen zo afschermen dat deze alleen door het bevoegd gezag kunnen worden ingezien

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

32637-333 Motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over afschermen van het woonadres bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 10/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:46

Tweeminutendebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel (CD d.d. 03/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Voortgang Datavisie Handelregister (32761-240)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven