Brief regering : Voortgang Datavisie Handelregister

Download

Indieners

  • Indiener
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Datavisie Handelregister (Kamerstuk 32761-240)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Motie

32761-210 Motie van het lid Van Ginneken c.s. over het afschermen van vestigingsadressen als deze overeenkomen met het woonadres

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Motie

32827-219 Motie van de leden Ellemeet en Michon-Derkzen over het afschermen van vestigingsadressen van zelfstandigen die ook woonadressen zijn

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35421-15 Motie van het lid Verhoeven c.s. over geen privéadressen verstrekken van ingeschrevenen die aangeven dat niet te willen

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VI-36 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over openbare registers waarin huisadressen voorkomen zo afschermen dat deze alleen door het bevoegd gezag kunnen worden ingezien

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

32637-333 Motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over afschermen van het woonadres bij ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 10/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:46

Tweeminutendebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel (CD d.d. 03/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Voortgang Datavisie Handelregister (32761-240)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45