Brief regering : Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

Download

Indieners

  • Indiener
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min j&V en stas OCW - voortgangsrapportage voor debat persvrijheid en persveiligheid

Indiener M. Verhoev, griffier

Motie

35788-136 Motie van het lid Segers c.s. over onderzoek door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-105 Motie van de leden De Hoop en Van der Plas over overleg met werkgevers over eerlijke bijdragen aan PersVeilig

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

32827-236 Motie van het lid Kwint over in kaart brengen hoe de pluriformiteit van het media-aanbod beter beschermd kan worden

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

32827-229 Motie van het lid Koekkoek c.s. over de structurele problemen met betrekking tot persvrijheid analyseren

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

32827-218 Motie van de leden Ellemeet en Kathmann over onderzoeken hoe Nederland socialemediaplatforms beter kan reguleren

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35564-18 Motie van het lid Bikker c.s. over de strafmaat als middel om Nederland minder aantrekkelijk te maken voor drugscriminaliteit

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

35564-13 Motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over het strafbaar stellen van doxing

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid

Motie

35528-18 Motie van de leden Van Dam en Van Wijngaarden over geweld tegen journalisten

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VI-84 Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over voor de veiligheid van journalisten één aanspreekpunt bij het Team Bedreigde Politici te realiseren (t.v.v. 35570-VI-35)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VI-34 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over ondersteuning voor freelancejournalisten bij beveiliging na bedreiging

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over persvrijheid en persveiligheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Debat over persveiligheid en persvrijheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:46

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over persvrijheid en persveiligheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00