Brief regering : Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35927-64 Motie van de leden Hammelburg en Grinwis over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtarief

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid
Naar boven