Brief regering : Kabinetsreactie op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) : Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid en de Auditdienst Rijk (ADR): Onderzoeksrapport evaluatie uitvoering toezichtplan arbeidsrelaties

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Medeindiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een reactie op het ARK-onderzoek ‘Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid’

Indiener H.J. Post, griffier

Activiteiten

Zzp

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44