Brief regering : Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

Download

Indieners

  • Indiener
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-954 Motie van het lid Westerveld over bij de plannen voor een nieuwe bekostiging afstappen van de nadruk op nominaal studeren

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31288-952 Motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over een eenduidige visie op maatschappelijke impact, waaronder valorisatie

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

31288-953 Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over een onafhankelijke evaluatie van het programma Erkennen en Waarderen

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-24 Motie van het lid Van Strien c.s. over een verkenning van de inzet die nodig is om de ambities uit het valorisatieplan te verwezenlijken

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-271 Motie van de leden Westerveld en Wassenberg over stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld brengen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-120 Motie van de leden Kerstens en Van den Hul over overleg over een aanpak van hoge werkdruk en structureel overwerk

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 07/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00