Brief regering : Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

Download

Indieners

  • Indiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29911-359 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Gevangeniswezen en tbs

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Motie

35925-VI-43 Motie van de leden Markuszower en Helder over onderzoek naar de invoering van een wetsartikel om verdachten in onbeperkt isolement op te sluiten

Indiener G. Markuszower, Tweede Kamerlid
Naar boven