Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad 28 juni 2022

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

21501-32-1395 Motie van de leden Wassenberg en Teunissen over afgeleide producten van soja en palmolie opnemen in de ontbossingsverordening

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1392 Motie van het lid Boswijk c.s. over het opnemen van andere ecosystemen in het EU-wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

32813-886 Motie van het lid Boucke c.s. over de Europese uitfaseerdatum voor verbrandingsmotoren in lijn brengen met het Klimaatakkoord

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad op 21 februari 2022 (CD d.d. 16/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Milieuraad op 28 juni 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Tweeminutendebat Milieuraad (21501-08, nr. 866)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:40

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35