Brief regering : Aanpak dakloosheid

Download

Indieners

  • Indiener
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Medeindiener
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35925-VII-63 Motie van het lid Beckerman over dakloosheid tot topprioriteit maken

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35925-35 Motie van de leden Segers en Marijnissen over een plan op maat voor dakloze EU-arbeidsmigranten

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Maatschappelijke opvang/beschermd wonen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44