Brief regering : Uitkomsten van de eerste ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Download

Indieners

  • Indiener
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Wiersma - Rappel ciebrief Spectrum over wet ruimte voor nieuwe scholen voor WGO van 27 juni a.s.

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35