Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Niemand op straat’

Download

Indieners

  • Indiener
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29325-153 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 december 2022, over Maatschappelijke opvang/beschermd wonen

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

3-den; verzoek om een reactie op petitie 'Niemand op Straat' door Dokters van de Wereld d.d. 15 maart 2022

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Maatschappelijke opvang/beschermd wonen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44