Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29684-225 Motie van de leden Wassenberg en Van Raan over geen onomkeerbare stappen nemen wat betreft de gaswinning bij Ternaard totdat het IUCN-advies met de Kamer is gedeeld

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Wadden (CD d.d. 25/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Natuur - VERPLAATST naar 8 november

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45