Brief regering

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van het Landschapsplan A8-A9

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift van de reactie aan de provincie Noord-Holland en de verdere procedure richting UNESCO

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.