Brief regering

Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eindrapportage 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'
Bijlage
Beslisnota

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.