Brief regering : Reactie rapport technologische samenwerking met China

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China'

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie

21501-02-2383 Motie van het lid Brekelmans over een snellere afname van strategische afhankelijkheden van China

Indiener R.P. Brekelmans, Tweede Kamerlid

Motie

35663-15 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de Europese Commissie verzoeken een lijst op te stellen van de risico's omtrent de leveringszekerheid van essentiële goederen

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XVII-26 Motie van de leden Alkaya en Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 8/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Procedurevergadering (gewijzigde datum)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

China (verplaatst, er wordt naar een nieuwe datum gezocht)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

China (Geannuleerd i.v.m. plenaire schema)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00