Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1003)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie

31066-966 Motie van het lid Paul c.s. over zo snel mogelijk de verkenning over een eventuele verlenging van het moratorium afronden

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie

31066-967 Motie van het lid Omtzigt c.s. over de Kamer voor 10 maart informeren bij hoeveel mensen gerechtelijke vorderingen geeffectueerd zijn

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-964 Motie van het lid Nijboer c.s. over ook dit jaar voorkomen dat er ook maar een gedupeerde uit huis wordt gezet of te maken krijgt met beslaglegging

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

31066-863 Motie van het lid Azarkan c.s. over de groep van 10.000 ouders een beschikking geven in de zin van de Awb

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-862 Motie van het lid Azarkan c.s. over de capaciteit van de Commissie Werkelijke Schade

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-861 Motie van het lid Azarkan c.s. over de haalbaarheid van de doelstelling om voor het eind van het jaar 8.300 ouders integraal beoordeeld te hebben

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-830 Motie van het lid Kat c.s. over ondersteuning van ouders in het buitenland bij re-integratie op de arbeidsmarkt

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-842 Motie van het lid Azarkan over een plan van aanpak om voor de Belastingdienst gevluchte Nederlanders te ondersteunen bij hun terugkeer

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 27/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 01/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (CD 10/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Technische briefing
Tijd activiteit: 11:15

Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

gewijzigd tijdstip)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15