Brief regering : Fiche: Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen (Kamerstuk 22112-3393)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister - Inbreng schriftelijk overleg Fiche: Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Eurocommissaris Reynders inzake EU-voorstel IMVO (geannuleerd)

Gesprek
Tijd activiteit: 11:00