Brief regering : Uitvoering aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

Download

Indieners

  • Indiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35927-79 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de uithuisplaatsingen in het toeslagenschandaal

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Voortgang aanpak uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (31066-979)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 12:01

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20