Brief regering : Fiche: Europese Chips Act

Download

Indieners

  • Indiener
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Europese Chips Act

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00