Brief regering : Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Van Nispen, Rudmer Heerema en Kathmann m.b.t. kansspelen

Download

Indieners

  • Indiener
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36029-2 Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over loterijen toestaan de huidige waarschuwende tekst te hanteren bij hun wervings- en reclameactiviteiten

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

36029-1 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

24557-190 Motie van het lid Bikker c.s. over in regelgeving vastleggen dat online gokreclames aan dezelfde venstertijden moeten voldoen als gokreclames op televisie en radio

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

24557-186 Motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

24557-184 Motie van het lid Kathmann c.s. over onderzoeken in hoeverre jongeren door de coronamaatregelen zijn gaan gokken

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Kansspelen (CD 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Interpellatie-Van Nispen over het niet uitvoeren van een aangenomen motie over een verbod op gokreclames

Plenair debat (interpellatiedebat)
Tijd activiteit: 14:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Kansspelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45