Brief regering : Toezegging gedaan tijdens het debat over de uitspraak van de Hoge Raad, over Box 3

Download

Indieners

  • Indiener
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een procesbrief inzake de uitspraak op massaal bezwaar box 3 aan de Kamer te sturen

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

35927-97 Motie van het lid Omtzigt over het instellen van een commissie voor een minder verstorende belastingheffing op onroerend goed

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35927-94 Motie van het lid Romke de Jong c.s. over voorstellen voor het hervatten van de belastingheffing op vermogen

Indiener R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Opties voor rechtsherstel box 3

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20
Naar boven