Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de eindrapportage Programma Volwaardig Leven (Kamerstuk 24170-253)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

35651-7 Motie van het lid Paulusma over intimiteit in de gehandicaptenzorg

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

31015-214 Motie van het lid Hijink over een onderzoek naar geweld in de gehandicaptenzorg

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

een inventarisatie van de ondersteuningsmogelijkheden in Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00