Brief regering : NOW-6 en stand van zaken vaststellings- en terugvorderingsproces NOW

Download

Indieners

  • Indiener
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Coronasteunpakket

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20