Brief regering : Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs

Download

Indieners

  • Indiener
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35971-15 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om toegezegde nadere informatie uiterlijk 4 januari 2022 aan de Kamer te doen toekomen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35971-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35971-7 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

35971, bijgewerkt t/m nr. 7

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35971-5 Verslag

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Koninklijke boodschap

35971-1 Koninklijke boodschap

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

35971-3 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

35971-2 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35971-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35971 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45