Brief regering

Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapportage over wijzigingen in vraag naar en aanbod van laagcalorisch gas in het gasjaar 2021/2022