Brief regering : Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-02-2560 Motie van het lid Sjoerdsma over gesprekken met kandidaat-lidstaten die de EU-lijn volgen intensiveren om hun EU-toetredingsperspectief in lijn met Kopenhagen criteria zo snel mogelijk dichterbij te brengen

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2567 Motie van het lid Amhaouch over landen waar de ambitie blijft bestaan om richting toetreding te werken constructief ondersteunen om meer te integreren met de Europese Unie

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2566 Motie van het lid Van Wijngaarden over een migratiedialoog tussen de EU en kandidaat-lidstaten waarbij medewerking aan tegengaan van illegale migratie naar de EU een cruciaal onderdeel wordt van de toetsingscriteria voor de uitbreiding van de EU

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2565 Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over voor oktober 2023 met voorstellen komen op basis waarvan in het toetredingsproces met een kandidaat-lidstaat consequenties verbonden kunnen worden aan een gebrekkige aansluiting bij het Gemeenschappelijk Buitenlands -en Veiligheidsbeleid

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2563 Motie van het lid Jasper van Dijk over onverkort vasthouden aan de Kopenhagen-criteria als leidend instrument bij het Europese uitbreidingsbeleid

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40