Brief regering : Innovatie en impact

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-975 Motie van het lid Van der Woude over voor de continuering van het Faculty of Impact-programma voldoende middelen beschikbaar stellen uit het fonds Onderzoek en Wetenschap

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33009-115 Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Smolders over onderzoeken of innovatieregelingen drastisch kunnen worden versimpeld (t.v.v. 33009-109)

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

33009-107 Motie van het lid Van Strien c.s. over een integrale valorisatiestrategie en actieplan

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

33009-113 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over onderzoek naar barrières voor maatschappelijke en sociale ondernemingen bij innovatieregelingen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31288-952 Motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over een eenduidige visie op maatschappelijke impact, waaronder valorisatie

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-25 Motie van het lid Van Strien c.s. over een gesprek met de campussen over de strategie-ecosystemen

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIII-24 Motie van het lid Van Strien c.s. over een verkenning van de inzet die nodig is om de ambities uit het valorisatieplan te verwezenlijken

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIII-40 Motie van de leden Verhoeven en Wiersma over nagaan hoe ecosystemen beter kunnen functioneren

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIII-41 Motie van de leden Verhoeven en Wiersma over een onderzoek naar inpassing van een Dutch Academic Impact Fund in een van de innovatie-instrumenten

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Innovatie (CD 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap (CD 30/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Innovatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29