Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-964 Motie van het lid Peter de Groot over het wegnemen van belemmeringen in procedures en regelgeving voor de aansluiting van de drinkwatervoorziening

Indiener P.C. (Peter) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28089-233 Motie van de leden Van Esch en Hagen over met de Vlaamse overheid keiharde afspraken maken om de vervuiling door onder andere PFAS en plastic korrels in de Westerschelde terug te dringen

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie

27625-573 Motie van het lid Tjeerd de Groot over gebiedsprogramma's beoordelen op waterbeschikbaarheid

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-61 Motie van de leden De Hoop en Bromet over adaptieve maatregelen in de gebouwde omgeving in gebieden met een relatief hoog risico op hoogwater

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-65 Motie van de leden Grinwis en Boswijk over het gebruik van data van rioolwaterzuiveringsinstallaties om de waterkwaliteit te verbeteren

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-66 Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-60 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een onafhankelijke analyse naar besparingen, kosten en baten van een dubbele doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32852-148 Motie van het lid Grinwis over de Kamer informeren over alternatieven voor geotextiel

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33450-107 Motie van de leden Remco Dijkstra en De Groot over rapporteren over het Noordzeeoverleg

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 22/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Wonen (CD 29/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25