Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

36200-124 Gewijzigde motie van het lid Maatoug c.s. over in de compensatieregeling een mogelijkheid opnemen voor het achteraf verrekenen van (over)winsten van energiebedrijven (t.v.v. 36200-97)

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Motie

36200-119 Motie van het lid Omtzigt c.s. over bij de uitwerking van het prijsplafond een voorstel doen voor situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36200-84 Motie van het lid Alkaya over ingrijpen als compensatiegeld voor energiebedrijven wordt gebruikt voor bonussen, dividenduitkeringen of aankoop van eigen aandelen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

36200-118 Motie van het lid Omtzigt c.s. over ervoor zorgen dat energiebedrijven onder het prijsplafond een vergoeding krijgen op basis van de inkoopprijs met een kleine mark-up gebaseerd op reële kosten

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36200-92 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het monitoren van prijzen, effecten en implicaties van het prijsplafond en het toezicht daarop versterken

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

36200-30 Motie van de leden Klaver en Kuiken over een nadere uitwerking van het prijsplafond en daarbij onder andere de volumegrens en het tariefplafond ruimhartig kiezen

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-956 Motie van de leden Thijssen en Kröger over de opbrengsten van een eventuele windfall tax aanwenden voor compensatie van huishoudens

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Informele Energieraad d.d. 9 september 2022 (21501-33, nr. 952)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:46

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Prijsplafond energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30