Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29628-1103 Motie van het lid Azarkan over onderzoeken op welke wijze de klachtenprocedure onafhankelijker gemaakt kan worden

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1104 Motie van het lid Azarkan over er op toe zien dat de aangenomen motie over een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde gegevens met prioriteit door de politie wordt uitgevoerd

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1107 Motie van het lid Mutluer c.s. over in samenspraak met de politieorganisatie de aanbevelingen uit het rapport 'Daarom stappen ze op' uitwerken in het plan van aanpak discriminatie

Indiener S. Mutluer, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1105 Motie van het lid Azarkan over een plan van aanpak om te bewerkstelligen dat iedere agent het handelingskader professioneel controleren kent en de Proco-app gebruikt

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

33552-100 Motie van het lid Van Nispen over het aanpakken van knelpunten in de huidige aanpak van sekten

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1081 Motie van het lid Van Nispen over veiligheidsvereisten zwaarder mee laten wegen bij de aanschaf van door de politie gebruikte apparatuur

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31015-246 Motie van het lid Van der Werf c.s. over de capaciteitsproblemen bij de zedenrecherche oplossen

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid

Motie

31015-248 Motie van de leden Kuik en Bikker over de aangiftebereidheid onder minderjarigen vergroten

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35925-13 Motie van het lid Hermans over een aantal voorstellen om de begroting dan wel het Belastingplan voor 2022 aan te passen

Indiener S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Motie

29628-1036 Motie van het lid Azarkan c.s. over een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde gegevens

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VI-54 Motie van de leden Van Nispen en Van Wijngaarden over een meldpunt voor slachtoffers van sektes

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-11 Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik (CD d.d. 06/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat slachtofferbeleid (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Politie (CD 7/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:25

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Politie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30