Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR - Verzoek planning beleidsstukken

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas. BZK, min. J&V en stas. FIN - Rappel stand van zaken openstaande verzoeken cie. KR

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

36100-IV-17 Gewijzigde motie van de leden Wuite en Van Raan over het organiseren van een Koninkrijksconferentie in 2023 (t.v.v. 36100-IV-11)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

36100-IV-9 Motie van de leden Sylvana Simons en Van Raan over een jaarlijkse conferentie over het Nederlandse koloniale en slavernijverleden

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid

Motie

36100-IV-10 Motie van de leden Sylvana Simons en Van Raan over een parlementaire commissie voor dekolonisatie

Indiener S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-IV-56 Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over mogelijkheden onderzoeken voor een renteloze lening voor betaalbare woningen (t.v.v. 35925-IV-44)

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

35925-IV-53 Motie van het lid Ceder c.s. over een beter inzicht en beleid op de eilanden ten aanzien van armoedeproblematiek

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35925-IV-14 Motie van het lid Wuite c.s. over de gevolgen van het bestrijden van klimaatverandering onderwerp van gesprek maken tijdens het premiersoverleg

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie

35925-IV-11 Motie van de leden Aukje de Vries en Van den Berg over het financieel beheer op Bonaire en Sint-Eustatius op orde brengen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

35830-IV-8 Motie van de leden Van den Berg en Ceder over een sterkere coƶrdinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

35420-338 Motie van de leden Ceder en Kuiken over spoediger herstel van voorzieningen op Sint-Eustatius

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

35099-(R2114)-23 Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Motie

35000-IV-19 Motie van de leden Van Raak en Bosman over viering van de First Salute

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (35000-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat Koninkrijksrelaties (CD d.d. 26/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Tweeminutendebat BES (CD d.d. 23/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Jaarverslag en slotwet 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30