Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29247-365 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 november 2022, over Acute Zorg

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

29247-359 Motie van het lid Van der Plas over het effect van spoedpleinen op de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en de leefbaarheid in de regio

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

35766-4 Motie van het lid Maeijer over van spoedeisendehulpposten, intensive cares en persoonlijke beschermingsmiddelen een niet-economische dienst van algemeen belang maken

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

29247-347 Motie van het lid Van den Berg over de ervaringen en resultaten in kaart brengen van systemen met kunstmatige intelligentie ten behoeve van de aanrijtijden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

32851-65 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over overleg met relevante Nederlandse en Duitse partners over wederzijdse erkenning van diploma’s

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

32851-44 Motie van het lid Den Boer c.s. over het borgen van grensoverschrijdende spoedzorg in de grensregio's

Indiener M.G.W. den Boer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 25/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 11/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Acute Zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00