Brief regering : Versterking toezicht advocatuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29279-739 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 oktober 2022, over juridische beroepen

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Juridische beroepen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25