Brief regering : Voorgenomen maatregelen financierbaarheid Dienst Justitiële Inrichtingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24587-850 Motie van het lid Sneller c.s. over slimmere straffen uitwerken in de aangekondigde plannen voor de oplossing van de financiële problemen bij DJI

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

24587-779 Motie van het lid Groothuizen c.s. over vervangende werkstraf bij niet betalen van strafrechtelijke geldboetes

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:05

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:45

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25