Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1112 Klimaatnota en de Klimaat- en energieverkenning 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

Nazending beslisnota bij brief over concept-Klimaatnota

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Motie

32813-986 Motie van het lid Azarkan over uitspreken dat klimaatbeleid haalbaar en betaalbaar moet zijn

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de klimaatplannen van de regering

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de Klimaat-en Energieverkenning en de klimaatnota

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30