Brief regering : Stand van zaken hersteloperatie toeslagen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31066-1072 Motie van de leden Inge van Dijk en Van Raan over mediation vroeg in het proces een vaste plek geven

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1069 Motie van het lid Alkaya over de pilot om te bezien of het treffen van vaststellingsovereenkomsten versnellend werkt in het afhandelen van langlopende dossiers van toeslagengedupeerden een echte kans geven om te slagen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1070 Motie van de leden Paul en Kat over de proef met de vso bij positieve afronding zo snel mogelijk substantieel opschalen

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1026)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Wet Hersteloperatie Toeslagen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14