Brief regering : Rijksbreed cloudbeleid 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Rijksbreed cloudbeleid 2022 (Kamerstuk 26643-904)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Motie

26643-157 Motie Van der Burg c.s. over mogelijkheden voor de inrichting van de overheidscloud

Indiener B.I. van der Burg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO ICT bij de overheid (AO d.d. 12/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:40

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 21:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Rijksbreed cloudbeleid 2022 (26643-904)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30