Brief regering : Toelichting op de nota van wijziging inzake Uitvoeringswet Betekeningsverordening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36152-8 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36152-7 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijgewerkte tekst

36152, bijgewerkt t/m nr. 6 (nota van wijziging d.d. 26 augustus 2022)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Nota van wijziging

36152-6 Nota van wijziging

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Advies Afdeling advisering Raad van State

36152 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake uitvoering van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) nr. 2020/1784 (PbEU 2020, L 405/40) (Uitvoeringswet Betekeningsverordening)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36152-3 Memorie van toelichting

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Voorstel van wet

36152-2 Voorstel van wet

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36152-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36152-1 Koninklijke boodschap

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Uitvoeringswet Betekeningsverordening (36152)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35