Brief regering : Stand van zaken stikstof en landelijk gebied

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33576-276 Motie van het lid Bisschop over met voorrang uitvoering geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

33576-307 Motie van het lid Grinwis c.s. over het basispad voor stikstofemissies volledig actualiseren in of bij de KEV 2022

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-302 Motie van het lid Van Campen c.s. over evenwichtige reductiedoelen voor industrie en mobiliteit

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-290 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over koplopers in kringlooplandbouw ondersteunen om hun bedrijf zo veel mogelijk voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-315 Motie van de leden Koekkoek en Boswijk over een sociaal-economische impactanalyse verplicht onderdeel laten uitmaken van het gebiedsplan

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

33576-312 Motie van het lid Boswijk c.s. over het zo snel mogelijk komen met een compleet uitgewerkt instrumentarium

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33576-306 Motie van het lid Grinwis c.s. over de provincies ook kaarten verstrekken met variaties op de beleidsuitgangspunten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-311 Motie van het lid Boswijk c.s. over de provincies de regie laten nemen in hoe het stikstofbeleid en het budget worden ingezet

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33576-303 Motie van het lid Van Campen c.s. over de ontwikkeling van een publieksvriendelijke digitaal dashboard voor natuurherstel

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-292 Motie van het lid Thijssen c.s. over een verplichte substantiƫle bail-in in de transitiekosten

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-273 Motie van het lid Omtzigt c.s. over verschillen aan de grens zo klein mogelijk maken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-104 Motie van het lid Boswijk c.s. over nog dit jaar een aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling ontwikkelen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-106 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over de stikstofdoelen zo snel mogelijk in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet vastleggen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35600-47 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot grondfonds stikstofaanpak

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-23 Motie van het lid Lodders over een speciaal gezant innovatie

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV (CD d.d. 12/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stikstofproblematiek OMGEZET IN PLENAIR DEBAT (gevraagd voor week 21/2)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25