Brief regering : Zesde Voortgangsrapportage over de TVL, Bruine Vloot-regeling en Evenementenregelingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1674 Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over kijken hoe binnen de TVL en NOW meer schrijnende gevallen kunnen worden geholpen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

35420-439 Motie van het lid Aartsen c.s. over een aparte TVL-startersregeling

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het nieuwe steunpakket corona (voortzetting)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14