Brief regering : Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat, over wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Voorstel van wet

35756 Gewijzigd voorstel van wet tot Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen na amendering

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet (tweede lezing)

35756-22 Voorstel van wet zoals dat luidt na de daarin tot en met 5 juli 2022 aangebrachte wijzigingen

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35756-12 Motie van het lid Vestering over het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden verbieden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

35756-16 Motie van het lid Beckerman over de toelating van het gebruik van mengsels standaard laten onderzoeken voordat individuele stoffen kunnen worden toegelaten

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35756-13 Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over intrekken van de mogelijkheid voor een provinciale ontheffing op het verbod van gebruik van lijm als actieve stof

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35756-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35756-5 Verslag

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State

35756 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35756-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Memorie van toelichting

35756-3 Memorie van toelichting

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Voorstel van wet

35756-2 Voorstel van wet

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35756-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15