Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

25295-1870 Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over maatwerk rond herhaalprikken voor kwetsbaren onder de 60 jaar (t.v.v. 25295-1847)

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1850 Motie van het lid Van Haga over een gesprek over het bij Lareb melden van onverwachte ziektebeelden na coronavaccinatie

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1851 Motie van het lid Westerveld over verlenging van de regeling persoonlijke beschermingsmiddelen en zelftesten voor kwetsbaren

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1853 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over de Kamer voor het zomerreces informeren over haar reactie op het advies van het expertteam covidzorg

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1854 Motie van het lid Paulusma c.s. over expliciet aandacht voor kwetsbaren in de langetermijnstrategie COVID-19

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1566 Motie van het lid Paternotte c.s. over een verplichte test bij aankomst in bijzondere gevallen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1617 Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XII-66 Motie van de leden Grinwis en Boswijk over een ethisch kader voor het gebruik van data uit rioolwateronderzoek

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1540 Motie van het lid Den Haan c.s. over geen groen vinkje in de CoronaCheck-app bij een besmetting

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1436 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over een snelle toelaatbaarheid van serologische testen

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:01

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:30

Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35