Brief regering : Verslag van de Europese Raad, de Westelijke Balkantop en de Eurozonetop van 23 en 24 juni 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1822 Motie van de leden Stoffer en Omtzigt over de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne en Moldavië

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1810 Motie van het lid Piri c.s. over op korte termijn een afweging maken over visumliberalisatie voor Kosovo

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-2499 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over het op zeer korte termijn opschroeven van de militaire steun aan Oekraïne

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 15/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50
Naar boven